Meteoradar v Česku

V Česku provozuje meteoradar Český hydrometeorologický ústav. Umístěné jsou na našem území dva meteoradary. První se nachází na vrcholu Praha v Brdech a druhý na vrcholu Skalky u Protivanova na Drahanské vrchovině. Maximální dosah radarů použitých v Česku je přibližně 250 km (potom již data vlivem zakřivení zemského povrchu s tímto typem radaru nelze získávat). Oba radary prošly v roce 2007 modernizací.

Umístění meteoradaru na vrcholu Skalky

Vrchol Skalky (nejvyšší bod Drahanské vrchoviny) se nachází na střední Moravě u Protivanova v nadmořské výšce 730 m. Anténa je umístěna ve výšce 37 m nad zemí. Meteoradar je zde umístěn od roku 1995. Automatizovaný digitální meteorologický radiolokátor pochází od německé firmy Gematronik. Jeho pořizovací hodnota činila 29 miliónů korun. Každý rok jsou zde pravidelně dny otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout vybavení věže.

Umístění meteoradaru na vrcholu Praha

Vrchol Praha se nachází v Brdech ve středních Čechách v nadmořské výšce 860 m. Anténa je umístěna ve výšce 56 m nad zemí. Meteoradar je zde umístěn od roku 2000. Vyroben byl německou firmou EEC.


Meteoradar Praha
Fotografie meteoradaru na vrcholu Praha v Brdech Zdroj Wikipedia

Nápověda

Neprší, ale na meteoradaru jsou srážky
Daná situace může být zapříčiněna chybným zobrazením radaru kvůli nemeteorologickým cílům. Radar potom zobrazuje srážky v pravidelných tvarech. Jedná se o chyby způsobené rušením radaru. Druhým důvodem může být, že srážky z oblaku nedopadnou k zemi (v teplejším vzduchu se vypaří). Více informací